FOOMKA CODSIGA CADDAYNTA CASHUUR LA’AANTA

halkan waxaad ka dajisan kartaa foomka codsiga caddaynta cashuur la'aanta.