Hagaha Nidaamka Buuxinta Foomka Cadaynta Badeecadda (GDF)


flowchart kan waxa u ku tusayaa Hagaha Nidaamka Buuxinta Foomka Cadaynta Badeecadda (GDF) step by step