XEERKA KASTAMADA SOMALILAND (XEER Lr. 73/2016)
(WAXA LA NASAKHAYA DHAMAAN QODOBADII HORE EE XEERKA KASTAMKA IYO HAB RAACCIISA .XEER LR 91/96) WAXAANA LA CURIYAY XEERKAN KASTAMKA SOMALILAND