Xeerka Dakhliga Guud iyo Cashuuraha Somaliland (XEER Lr. 72/2016)

WAA XEER NASAKHAYA XEERKA DAKHLIGA GUUD XEER LR.05/9- EE SOOMAALILAND ISLA MARKAANA SHARCI U DAJINAYA ARRIMAHA LA XIDHIID